Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Synspunkt: Selvros i byrådet, men …..

Hanne Priess Larsen, Formand for Seniorrådet

Ved at følge byrådets behandling af dagsorden den 29. marts 2017 på online var det ret beskæmmende at høre de forskellige kommentarer vedr. pkt. 29  ”Regnskabsaflæggelse for 2016” – et reelt overskud på ca. 38 mio. kr.

 

Såvel borgmesteren som flere byrådsmedlemmer roste det flotte regnskab og ros til såvel forvaltninger som til byrådet. Kirsten Nørgaard Christensen  fremhævede blandt andet fem områder – herunder 38 fuldtidsstillinger til ældre- og handicapområdet. Hvor er de 38 stillinger  havnet, for det er da ikke på kommunens plejehjem?

 

Seniorrådet har konstant i de sidste tre år i høringssvar omkring kommende budget, omkring fordeling af dels ”Ældrepuljen” og dels ”Værdighedsmidlerne” påtalt især manglende nattevagter og aftenvagter på alle kommunens plejehjem, men intet parti har fulgt Seniorrådets argumenter for en højere normering af faguddannet plejepersonale på plejehjemmene, selv om der gennem de senere år er foretaget besparelser på ældreområdet -

herunder også taget midler fra ”Værdighedsmidlerne” for at undgå besparelser andre steder!

 

Seniorrådet er repræsenteret i alle Bruger-/Pårørenderådene på plejehjemmene og erfarer eksempler på manglende tid til væsentlige opgaver i plejen af beboerne, og det giver efterhånden en fornemmelse af, at ældreområdet – og her især plejehjemmene - er sat ud på et ”sidespor”,  uden at noget parti bekymrer sig herom!

Det er ret beskæmmende at konstatere. Hvad om den enkelte byrådspolitiker tog  f.eks. en enkelt praktikdag på eet af kommunens plejehjem og således få et indblik i den virkelige verden og det arbejde, der lægges her?

 

Publiceret: 03. April 2017 10:45
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Aabenraa

Annonce
Annonce
ANNONCER
Se flere