Diger i landskabet. Foto: Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland.
Diger i landskabet. Foto: Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland.
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat om grænser i det sønderjyske landskab

Museum Sønderjylland inviterer til spændende debataften om grænser, sten- og jorddiger

debat Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev indbyder 19. april klokken 19.30 til en foredrags- og debataften om grænser. Museet sætter fokus på de beskyttede sten- og jorddiger som i århundrede har præget vores landskab. Formålet med aftenen er at fortælle historien om grænserne, om den lovgivning, der knytter sig til dem og ikke mindst indlede en dialog og debat med aftenens deltagere. Ved aftenen deltager museets ansvarlige for bl.a. jordbeskyttede diger i Sønderjylland, en landsmand en miljørådgiver.

Fra gammel tid har markdigerne markeret skel eller fungeret som hegning i landskabet. Digerne fortæller historien om udviklingen i landskabet, om Danmarks inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken, om beskatnings- og ejerforhold. Nogle kan dateres helt tilbage til jernalderen. Digerne er også vigtige levesteder og spredningsveje for planter og dyr, og de bidrager visuelt til at skabe et afvekslende og spændende landskab.

Mange diger er forsvundet i moderne tid – netop på grund af ændret udnyttelse af jorden og nye livs- og erhvervsbetingelser i jordbruget. På den baggrund besluttede Folketinget i 1992, at de resterende diger i Danmark ved lov skulle bevares, især af hensyn til den kulturhistoriske arv, men også på grund af diger og hegns landskabelige og naturmæssige kvaliteter.

Gamle lov og mange meninger

De beskyttede diger blev kortlagt i 1992, men da der er tale om en vejledende kortlægning behæftet med fejl og mangler, opstår der jævnligt tvivl og usikkerhed om reglerne. Den nuværende situation for både myndigheder, borgere og lodsejere er, at den vejledende registrering af beskyttede diger - som alle kommuner, Slots- og Kulturstyrelsen og museerne i øjeblikket administrerer efter - er fejlbehæftet og dårlig formidlet. Det betyder dels, at der ikke er nogen sikkerhed for, at de mest bevaringsværdige diger sikres gennem kommunernes og styrelsens administration, ligesom der for både jordbrugere og borgere er en udtalt mangel på retssikkerhed, hvad enten ens ønsker går i retning af at rydde et dige og et hegn eller på at sikre dets bevarelse. 

Museet ser landmændene som nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere og noget af det vi beskæftiger os allermest med er landbrugshistorie. Derfor arrangerer Museum Sønderjylland- Arkæologi Haderslev  en foredrags- og debataften netop med fokus på de beskyttede sten- og jorddiger. Formålet med aftenen er at fortælle om historien bag sten- og jorddiger og den lovgivning der knytter sig til dem. Museet vil gerne oplyse landmændene/lodsejerne om hvad de må/ikke må, samt fortælle hvad der er af løsninger, så vi kan undgå de mange situationer, hvor landmænd kommer i klemme og samtidig passe på kulturhistorien.

Diger mellem markerne. Foto: Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland.
Diger mellem markerne. Foto: Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland.

Hvor den snak

Museet vil gerne oplyse landmændene/lodsejerne om hvad de må/ikke må, samt fortælle hvad der er af løsninger, så vi kan undgå de mange situationer, hvor landmænd kommer i klemme og samtidig passe på kulturhistorien. Museet ser landmændene som nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere og noget af det vi beskæftiger os allermest med er landbrugshistorie.

Ved foredrags- og debataftenen deltager museumsinspektør med ansvar for bl.a. jordbeskyttede diger i Sønderjylland Tenna Kristensen, landmand Claus Wildenschild fra Gl. Skovbøl ved Varnæs og teamkoordinator miljø, miljørådgiver cand. silv. Britt Bjerre Paulsen fra Landbosyd. Efter foredraget inviterer museet til debat om emnet. Der er gratis entré til arrangementet. Kaffe/te og kage kan købes for 25 kr.

/pra

Diger i landskabet på Broagerland. Foto: Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland.
Diger i landskabet på Broagerland. Foto: Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland.
Publiceret: 10. April 2017 01:12
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Aabenraa

Annonce
Annonce
ANNONCER
Se flere