Modelfoto
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: Glem ikke vores børn

Lene Cathrine Tourlin Kolte, Formand for institutionsbestyrelsen i Vuggestuen Fjordløkke. På vegne af Institutionsbestyrelserne for Vuggestuen Fjordlø

Som borgere i Aabenraa er vi glade for at have en kommune med visioner for fremtiden. En kommune som vil skabe den bedst mulige grobund for byens fremtidige borgere og skatteydere – børnene.

Som institutionsbestyrelser bifalder vi Aabenraa kommunes store visioner for børneområdet og vi tror på, at en sammenlægning af vore to institutioner kan medføre mere positivt end negativt. Vi vil det bedste for vores børn og hvis Aabenraa kommune kan skabe noget, som er endnu bedre end det eksisterende, så støtter vi gerne op om et sådant initiativ.

I kølvandet på disse store visioner breder sig dog en tiltagende undren, som afføder en række spørgsmål:

Hvad blev der af den oprindelige plan om tre integrerede institutioner; en i nordbyen, en i midtbyen og en i sydbyen? Ved Børne- og uddannelsesudvalgsmødet 8.11.2016 ændrer ”Aabenraa Syd” sig pludseligt til ”Aabenraa by” – øjensynligt uden der ligger en egentlig politisk beslutning bag. Dette gør sig ligeledes gældende ved Børne- og uddannelsesudvalgsmødet 31.1.2017, hvor institutionen i ”Aabenraa By” igen omtales. Skal dette forstås sådan, at planerne om en institution i sydbyen har sneget sig ud ad bagdøren for at blive afløst af 2 institutioner i henholdsvis nordbyen og midtbyen?

Er børnenes og forældrenes behov for en institution i sydbyen blevet sekundær i forhold til kommunens ønske om at bygge nye flotte storinstitutioner? Det må siges at skabe grobund for undren, når kommunen vælger en løsning, hvor en ny institution skal placeres i baghaven på eksisterende institutioner – Vuggestuen Kernehuset, Nygade børnehave og Engsig Børnehave - uden hensyn til behovet for en institution, som tilgodeser de mange familier, som bor og arbejder i sydbyen eller syd for byen.  Det giver ligeledes anledning til undren, når man vælger en forholdsvis upopulær placering, i stedet for at kigge nærmere på det tidligere indsendte skitseforslag om at renovere Kongehøjens Børnehave, hvor der vil være plads til både vuggestue og børnehave i eksisterende bygninger.

Ved at flytte institutionen ud af nærmiljøet vil børnefamilierne være nødsaget til at transportere deres børn over længere afstande og dermed skabe yderligere trafikpres på Vestvejen/Dr. Margrethes Vej, som i forvejen er presset til bristepunktet pga. Kongehøjskolen, Campus og Arena Aabenraa.  

Vores børn nyder dagligt at sove i den friske luft og med en placering af en institution i knudepunktet mellem Kongehøjskolen, Aabenraa Arena, Vestvejen og Dr. Margrethes vej vil det være utopi at forestille sig et roligt og støjsvagt område uden trafik.  

Så kære kommune, hvis I vil skabe nogle nye institutioner med pondus til at klare fremtidens børn og børnefamilier, så find tilbage til udgangspunktet for det hele og ret jeres fokus tilbage på dem det drejer sig om – børnene og deres behov. Vi vil have kvalitet i pasningen af vores børn og I er nødt til at levere fysiske rammer som gør dette muligt. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre jer til en dialog.

 

 

 

Publiceret: 28. Marts 2017 13:00
¨

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Aabenraa

Annonce
Annonce
ANNONCER
Se flere